Mgr. Petr Pivoda

terapeut a speciální pedagog
 

Jsem absolvontem speciální pedagogiky Masarykovi univerzity v Brně se zaměřením na etopedii, tedy problematika poruch chování. Práci s lidmi se věnuji již více než 9 let a svoji práci jsem také posílil a o zkušenost, kterou jsem získal v letech 2011 - 2015. Zkušenost neboli sebezkušenost jsem získal v Kognitivně behaviorální terapii.