Budeme pracovat na Vaší pohodě a přijetí

V prostředí naší terapeutické místnosti a při našem prvním setkání, budu naslouchat Vaším potížím, co Vás trápí a na konci se dozvíte, jak bude terapie probíhat a také jak vypadá behaviorální analýza Vašich potíží. 

 

Kognitivně behaviorální terapie v Brně

Kognitivně behaviorální terapie vznikla v druhé polovině 20. století integrací dvou přístupů behaviorální a kognitivní terapie. KBT terapie je poměrně krátkodobá a strukturovaná psychoterapie, která se zaměřuje na konkrétní problémy a potíže, se kterými klient přichází. Klient se učí nové formy chování, nový způsob myšlení. Tyto nové formy chování a myšlení je pak klient schopen používat samostatně a tím získat zpět svoji jistotu v životě. 


Cena za služby

Cena za terapeutické služby jsou stanovovány individuálně, zpravidla hodinovou sazbou v závislosti na povaze problému klienta, který je explorován při prvním setkání. V případě, že se terapie odehrává mimo vlastní terapeutické prostory, je cena vyšší oproti standardnímu setkání. Cena za první setkání je klientovi sdělena zpravidla po telefonickém či emailovém kontaktu. Po  následné výměně kontaktních informací (přes email či telefonický kontakt) a domluvě prvního termínu setkání, zasílá klient platbu předem na účet. 

Cenu s Vámi také stanovím v rámci Vašich možných finančních možností. Studenti, lidé s invalidním důchodem, svobodné matky s dětmi, ženy na mateřské, budou mít úlevu s ceny. Vše je vždy na komunikaci, důležité je nalézt společnou cestu. 

Děkuji za pochopení a těším se na setkání s Vámi.

KDYŽ VÁHATE, NEVÁHEJTE MNE KONTAKOVAT !! 

Pozn.

Na případné konzultace mne prosím neváhejte kontaktovat nejlépe telefonicky: 777 891 651. Pokud hovor nepřijímám, zavolám zpět.

 V případě práce například s "Aspergerovým syndromem", jehož terapie je dlouhodobá (a dalších diagnóz, apod.) , je možné také po konzultaci žádat o dotaci finančního příspěvku "nadační fondy". Je možné touto formou získat finanční prostředky na naši spolupráci.   

Přeji hezké dny, 

Jsem absolventem výcviku v Kognitivně behaviorální terapii  v letech 2011 - 2015 a členem KBT společnosti. 

https://www.cskbt.cz/adresar-terapeutu.php

V současné době se nejvíce věnuji ADHD v dospělosti případě u dospívajících, terapii aspergerova syndromu, která také zahrnuje práci s rodinou. Mohu Vám také pomoci při potížích s depresí, závislostech, OCD, nízkému sebevědomí, panickým atakám, úzkostem, specifickým fóbiím (strach z výšek apod.), posttraumatické stresové poruše, poruchy spánku. 

Věnuji se také práci s dětmi, u nichž se projevují úzkosti, sebepoškozování a další psychické potíže

Věnuji se také "Kognitivně - behaviorálnímu koučinku" v praxi.

Budu se těšit, prosím v případě dotazu, zájmu o terapii či konzultace 

Kontaktujte mě 


DĚKUJI