Školní fobie

23.10.2019

Vaše dítě nechce chodit do školy a vyhýbá se škole převážně tím, že zůstavá doma? Nejedná se však o záškoláctví, toulání se po venku.

Co je důležité?

Co nejdříve s dítětem být ve škole, neboť tím, že do školy nenastupuje se u něj prohlubuje nechuť jít do školy, vlastně "úzkostnost být ve škole" a problém zpevňuje. Důležité je, reagovat co nejdříve !!  Dejte případně vědět..