Jak Vám může KBT pomoci 

 

Školní fobie

23.10.2019

Vaše dítě nechce chodit do školy a vyhýbá se škole převážně tím, že zůstavá doma? Nejedná se však o záškoláctví, toulání se po venku.

Při prvním setkání se dozvíte základní paradigma Vašich potíží (viz obrázek). Zároveň se dozvíte, co Vám pomůže zmírnit projevy či vede k odstranění Vašich potíží.